Usługi

Architektura

Najlepsza architektura to taka, która łączy piękno z najwyższym standardem wykonania, kształtuje otaczającą przestrzeń i podnosi jakość naszego życia.

Ekspertyzy

Jako doświadczony zespół ekspertów dbamy o bezpieczeństwo istniejących obiektów budowlanych. Oceniamy stan techniczny budynków, wykonując ekspertyzy techniczne , opinie i orzeczenia.

Inżynieria drogowa

Istotnym elementem, stanowiącym o atrakcyjności każdego miasta i inwestycji, jest możliwość bezpiecznego i szybkiego przemieszczania się. 

Inżynieria konstrukcyjna

Projekty nowoczesnych budynków wymagają, innowacyjnego podejścia w oparciu o wiedzę i doświadczenie. Nasi projektanci wykraczają poza sztywne, fizyczne ramy tradycyjnej inżynierii.