• Obiekty przemysłowe

 • Industrial facilities

 • Commercial buildings

 • Telecommunication

 • Telekommunikation

 • Energieanlagen

 • Gewerbegebäude

 • Industrieanlagen

 • Obiekty komercyjne

 • Telekomunikacja

 • Energetyka

 • Power engineering

Projektowanie w oparciu o BIM

Korzystanie z technologii BIM do celów projektowych i zarządzania oznacza dostęp do ogromnych korzyści – lepsze zrozumienie, wydajniejsze projektowanie i mnóstwo plusów, szczególnie o charakterze ekonomicznym.

Dzięki wykorzystaniu zintegrowanych narzędzi do analizy, symulacji i wizualizacji od najwcześniejszych etapów projektu, analizujemy funkcjonowanie budynków oraz całych miast w rzeczywistości. Technologia BIM, poza innymi możliwościami, pozwala także na analizę optymalnego projektu budynku, który ma być przyjazny dla środowiska, a jednocześnie atrakcyjny pod względem czysto architektonicznym. Ponadto umożliwia optymalizację przestrzeni na podstawie informacji o przemieszczaniu się ludzi w budynkach lub w ruchu ulicznym.Dodatkowo projektowanie w technologii BIM znacznie ogranicza zapotrzebowanie na poprawki i uzupełnienia, a także pozwala użytkownikom na śledzenie aspektów logistycznych na placach budowy. Dzięki wizualizacji 3D każdego etapu, wszystkie zaangażowane podmioty zyskują podgląd przyszłego rzeczywistego wyglądu inwestycji.Po ukończeniu projektu opracowanego w technologii BIM, dotyczące go informacje można przesłać bezpośrednio do systemu klienta w zakresie operacyjnym, utrzymania ruchu i zarządzania - odtworzenie tych danych w późniejszym terminie wymagałoby znacznych nakładów finansowych.Zespół nasz nie tylko tworzy wysokiej klasy budynki, ale też wykorzystuje posiadaną wiedzę specjalistyczną dotyczącą BIM. Przy pomocy tej technologii oferuje klientom zwiększenie rentowności w ramach każdej inwestycji budowlanej.

Zarządzanie projektem

Staman Engineering posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby wesprzeć naszych Klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Dla klientów w tym sektorze oferujemy pełen zakres usług w obszarze zarządzania projektem i doradztwa technicznego.

Duże inwestycje są kosztowne, a ponadto zasadnicze znaczenie ma pełna realizacja wizji zamawiającego. Zarzdzanie projektem  odgrywa kluczową rolę, stanowiąc ogniwo łączące wizję zamawiającego z praktyczną realizacją. Uczestniczymy we wszystkich etapach inwestycji, a dzięki usystematyzowanym metodom pracy, sterujemy złożonymi projektami we właściwym kierunku.Projekty kubaturowe, infrastrukturalne, energetyczne czy też przemysłowe często składają się z wielu elementów, których spójne zarzadzanie jest gwarantem końcowego sukcesu. Aby wizja mogła przerodzić się w rzeczywistość potrzebna jest wiedza, doświadczenie oraz umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Prowadzimy różne typy projektów odpowiadając za wszystkie fazy ich realizacji.Dzięki uzupełniającym się wzajemnie obszarom działalności firmy, nasi kierownicy projektów są wstanie poradzić sobie z każdym wyzwaniem. Są gwarantem skutecznej realizacji i łącznikiem pomiędzy wizją klienta, a ostateczną realizacją.

NADZÓR AUTORSKI

Jako doświadczony zespół ekspertów dbamy o bezpieczeństwo istniejących obiektów budowlanych. Oceniamy stan techniczny budynków, wykonując ekspertyzy techniczne , opinie i orzeczenia.

Wykonujemy oceny techniczne obiektów komercyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych i zabytkowych. Stosujemy profesjonalne metody takie jak:  termowizja, pomiary specjalistyczne, badania laboratoryjne, obliczenia porównawcze i analizy MES.

Design based on BIM

Korzystanie z technologii BIM do celów projektowych i zarządzania oznacza dostęp do ogromnych korzyści – lepsze zrozumienie, wydajniejsze projektowanie i mnóstwo plusów, szczególnie o charakterze ekonomicznym.

Dzięki wykorzystaniu zintegrowanych narzędzi do analizy, symulacji i wizualizacji od najwcześniejszych etapów projektu, analizujemy funkcjonowanie budynków oraz całych miast w rzeczywistości. Technologia BIM, poza innymi możliwościami, pozwala także na analizę optymalnego projektu budynku, który ma być przyjazny dla środowiska, a jednocześnie atrakcyjny pod względem czysto architektonicznym. Ponadto umożliwia optymalizację przestrzeni na podstawie informacji o przemieszczaniu się ludzi w budynkach lub w ruchu ulicznym.Dodatkowo projektowanie w technologii BIM znacznie ogranicza zapotrzebowanie na poprawki i uzupełnienia, a także pozwala użytkownikom na śledzenie aspektów logistycznych na placach budowy. Dzięki wizualizacji 3D każdego etapu, wszystkie zaangażowane podmioty zyskują podgląd przyszłego rzeczywistego wyglądu inwestycji.Po ukończeniu projektu opracowanego w technologii BIM, dotyczące go informacje można przesłać bezpośrednio do systemu klienta w zakresie operacyjnym, utrzymania ruchu i zarządzania - odtworzenie tych danych w późniejszym terminie wymagałoby znacznych nakładów finansowych.Zespół nasz nie tylko tworzy wysokiej klasy budynki, ale też wykorzystuje posiadaną wiedzę specjalistyczną dotyczącą BIM. Przy pomocy tej technologii oferuje klientom zwiększenie rentowności w ramach każdej inwestycji budowlanej.

Project management

Staman Engineering posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby wesprzeć naszych Klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Dla klientów w tym sektorze oferujemy pełen zakres usług w obszarze zarządzania projektem i doradztwa technicznego.

Duże inwestycje są kosztowne, a ponadto zasadnicze znaczenie ma pełna realizacja wizji zamawiającego. Zarzdzanie projektem  odgrywa kluczową rolę, stanowiąc ogniwo łączące wizję zamawiającego z praktyczną realizacją. Uczestniczymy we wszystkich etapach inwestycji, a dzięki usystematyzowanym metodom pracy, sterujemy złożonymi projektami we właściwym kierunku.Projekty kubaturowe, infrastrukturalne, energetyczne czy też przemysłowe często składają się z wielu elementów, których spójne zarzadzanie jest gwarantem końcowego sukcesu. Aby wizja mogła przerodzić się w rzeczywistość potrzebna jest wiedza, doświadczenie oraz umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Prowadzimy różne typy projektów odpowiadając za wszystkie fazy ich realizacji.Dzięki uzupełniającym się wzajemnie obszarom działalności firmy, nasi kierownicy projektów są wstanie poradzić sobie z każdym wyzwaniem. Są gwarantem skutecznej realizacji i łącznikiem pomiędzy wizją klienta, a ostateczną realizacją.

SUPERVISION

Jako doświadczony zespół ekspertów dbamy o bezpieczeństwo istniejących obiektów budowlanych. Oceniamy stan techniczny budynków, wykonując ekspertyzy techniczne , opinie i orzeczenia.

Wykonujemy oceny techniczne obiektów komercyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych i zabytkowych. Stosujemy profesjonalne metody takie jak:  termowizja, pomiary specjalistyczne, badania laboratoryjne, obliczenia porównawcze i analizy MES.

Expertise

Jako doświadczony zespół ekspertów dbamy o bezpieczeństwo istniejących obiektów budowlanych. Oceniamy stan techniczny budynków, wykonując ekspertyzy techniczne , opinie i orzeczenia.

Wykonujemy oceny techniczne obiektów komercyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych i zabytkowych. Stosujemy profesjonalne metody takie jak:  termowizja, pomiary specjalistyczne, badania laboratoryjne, obliczenia porównawcze i analizy MES.

Entwerfen mit BIM

Korzystanie z technologii BIM do celów projektowych i zarządzania oznacza dostęp do ogromnych korzyści – lepsze zrozumienie, wydajniejsze projektowanie i mnóstwo plusów, szczególnie o charakterze ekonomicznym.

Dzięki wykorzystaniu zintegrowanych narzędzi do analizy, symulacji i wizualizacji od najwcześniejszych etapów projektu, analizujemy funkcjonowanie budynków oraz całych miast w rzeczywistości. Technologia BIM, poza innymi możliwościami, pozwala także na analizę optymalnego projektu budynku, który ma być przyjazny dla środowiska, a jednocześnie atrakcyjny pod względem czysto architektonicznym. Ponadto umożliwia optymalizację przestrzeni na podstawie informacji o przemieszczaniu się ludzi w budynkach lub w ruchu ulicznym.Dodatkowo projektowanie w technologii BIM znacznie ogranicza zapotrzebowanie na poprawki i uzupełnienia, a także pozwala użytkownikom na śledzenie aspektów logistycznych na placach budowy. Dzięki wizualizacji 3D każdego etapu, wszystkie zaangażowane podmioty zyskują podgląd przyszłego rzeczywistego wyglądu inwestycji.Po ukończeniu projektu opracowanego w technologii BIM, dotyczące go informacje można przesłać bezpośrednio do systemu klienta w zakresie operacyjnym, utrzymania ruchu i zarządzania - odtworzenie tych danych w późniejszym terminie wymagałoby znacznych nakładów finansowych.Zespół nasz nie tylko tworzy wysokiej klasy budynki, ale też wykorzystuje posiadaną wiedzę specjalistyczną dotyczącą BIM. Przy pomocy tej technologii oferuje klientom zwiększenie rentowności w ramach każdej inwestycji budowlanej.

Projektmanagement

Staman Engineering  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby wesprzeć naszych Klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego.  Dla klientów w tym sektorze oferujemy pełen zakres usług w obszarze zarządzania projektem i doradztwa technicznego.

Duże inwestycje są kosztowne, a ponadto zasadnicze znaczenie ma pełna realizacja wizji zamawiającego. Zarzdzanie projektem  odgrywa kluczową rolę, stanowiąc ogniwo łączące wizję zamawiającego z praktyczną realizacją. Uczestniczymy we wszystkich etapach inwestycji, a dzięki usystematyzowanym metodom pracy, sterujemy złożonymi projektami we właściwym kierunku.Projekty kubaturowe, infrastrukturalne, energetyczne czy też przemysłowe często składają się z wielu elementów, których spójne zarzadzanie jest gwarantem końcowego sukcesu. Aby wizja mogła przerodzić się w rzeczywistość potrzebna jest wiedza, doświadczenie oraz umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Prowadzimy różne typy projektów odpowiadając za wszystkie fazy ich realizacji.Dzięki uzupełniającym się wzajemnie obszarom działalności firmy, nasi kierownicy projektów są wstanie poradzić sobie z każdym wyzwaniem. Są gwarantem skutecznej realizacji i łącznikiem pomiędzy wizją klienta, a ostateczną realizacją.