Expertise

Jako doświadczony zespół ekspertów dbamy o bezpieczeństwo istniejących obiektów budowlanych. Oceniamy stan techniczny budynków, wykonując ekspertyzy techniczne , opinie i orzeczenia.

Wykonujemy oceny techniczne obiektów komercyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych i zabytkowych. Stosujemy profesjonalne metody takie jak: termowizja, pomiary specjalistyczne, badania laboratoryjne, obliczenia porównawcze i analizy MES.