Realizacje

Prace projektowe obejmowały projekt budowlany i wykonawczy magazynów ( silos , magazyn) na sól drogową dla GDDKiA.