Realizacje

Prace projektowe obejmowały wykonanie prjektu konstrukcji dla etapu pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczo-warsztatowego.