Realizacje

Prace projektowe projekty wykonawcze konstrukcji wysokich, niskich, wieży telekomunikacyjnej H40 , dróg oraz zagospodarowania terenu.